English |  עברית

 

 

ספרי השיטה


שלשה ספרים כתבה יוספה מיכאלי במהלך השנים, המאירים כיוונים שונים ב"שיטת מחשבת הגוף:"
הספרים קיימים בעברית ובאנגלית.
 
"מחשבת הגוף - תשעה שיעורים מבוארים"
בספר מובאים 9 שיעורי תנועה באורך 90 דקות כל אחד.
כל שיעור עוסק בנושא שונה.
ניתוחי השיעורים מבארים את אופן החשיבה של שיטת מחשבת הגוף.
הדגש הוא על חינוך הגוף לדגמי תנועה נכונים והיכרות עם שפת התנועה הייחודית שמטרתה למנוע בעיות גופניות, ...
לקריאה מדגמית מן הספר
 
 
"על סימטריה ואסימטריה
ספר הדן בשיבוש הסימטריה בגוף - עקמת (סקוליוזה) של גיל הנעורים והטיפול הייחודי של השיטה בחידוש תחושת הסימטריה והקניית כלים להשבתה לגוף הלכה למעשה - כולל שישה שיעוריים ייעודיים לנושא הסימטריה. ...
מן העיתונות על הספר
 
 
"מחשבת הגוף: השיטה. תנועה, בריאות, טיפול"
הספר שיצא לאור בשנת 2009 הוא כעין תעודת זהות של השיטה -מנסה להסביר בהרחבה ולנמק את הצד התיאורטי שלה ולפרוש את דרכי יישומה המעשי.
הנחת היסוד של מחשבת הגוף היא שתנועה נכונה טובה לבריאות גופנית ונפשית, ולימוד התנועה הנכונה יכול לתרום תרומה נכבדה לפתרון שורה ארוכה של בעיות גופניות רווחות. ...
מן העיתונות על הספר
 
ספר זה גם הוקלט וניתן להקשיב לפרקים נבחרים מתוכו
  

בתוך התנועות

השיטה

שיטת "מחשבת הגוף" פותחה ועוצבה על ידי יוספה מיכאלי, פיסיותרפיסטית ומורה לחינוך גופני ותנועה. יוספה חוקרת את הגוף בעבודה תנועתית-טיפולית, בקבוצות ובאופן פרטני, במשך שנים ארוכות. מחקר זה נעשה מתוך היכרות מעמיקה של הגוף, הן במצבו התקין והן במצבי הפתולוגיה שלו.
 
מחקר מעמיק זה, הוביל לגיבוש דרך עבודה אשר הניבה שפת תנועה ייחודית, הנותנת מענה לבעיות המתרחשות בגוף. מענה זה הוא מדעי, משלב הבנה וידע נרחב בתחומי הרפואה ובעקרונות תנועה. נקודת מבט רבת עומק זו על הגוף מכוונת להכרת נקודות התורפה האישיות האופייניות לכל מתעמל או מטופל, ומתווה דרך ללמידת התנהלות גופנית נכונה.
 
השיטה רואה בגוף שלמות אחת המורכבת מחלקים רבים, זהו מקור כוחו של הגוף, כמו גם מקור חולשתו. שיבוש או נזק בחלק מסוים של הגוף, ייצרו בתגובת שרשרת נזקים במקומות נוספים, סמוכים ו/או מרוחקים. טיפול ושיפור באיזור מסוים, ישפיעו לטובה על הגוף כולו.
 
חינוך הגוף להרגלי תנועה נכונים, הוא אמצעי מרכזי למניעת כאבים ואי נוחות, שמקורם בהתנהגות גופנית שגויה ולא מודעת. "מחשבת הגוף" מציעה דרכי התערבות בדוקות ומועילות לשיפור תיפקודי הגוף ואיכות החיים.