מאמרים של: ya

מחשבת הגוף והגיל השלישי

השפעת הפעילות הקבוצתית בשיטת מחשבת הגוף על התפקוד של האוכלוסייה הבוגרת תקציר: מטרתו העיקרית של המחקר הייתה לבדוק את השפעת